marcinrozanski

painting

objects

about

contact

Zbyt długo czekałem 01 / I waited too long 01, oil on canvas, 180x140cm 2010 Zbyt długo czekałem 02 / I waited too long 02, oil on canvas, 180x140cm 2010 Zbyt długo czekałem 03 / I waited too long 03, oil on canvas, 180x140cm 2010

Zbyt długo czekałem, 2010
Olej na płótnie, 180x140cm

     Trzy duże płótna poświęcone jednej osobie. Bardzo osobiste obrazy w których chciałem złożyć hołd mojemu dziadkowi.
Jest to krótka opowieść o mijającym czasie. Zaczyna sie w momencie kiedy byłem dzieckiem i bardzo często odwiedzałem dziadka. Z czasem jednak moje wizyty były coraz rzadsze i kontakt z nim coraz słabszy. Dlatego postanowiłem zgłebić życiorys dziadka i cofnąć się w czasie by odkryć zadziwiające historie. W momęcie pogrzebu dowiedzialem się że służył w AK.
Praca nad tymi obrazami uświadomiła mi jak kruche i krótkie jest życie, że zbyt często zapominamy o swoich bliskich.


I waited too long, 2010
Oil on canvas, 180x140cm

     Three large canvases dedicated to one person. Very personal pictures where I wanted to pay tribute to my grandfather.
It is a short story about the passing of time. It begins at the moment when I was a kid, and very often visited grandpa. With time my visits were becoming rarer and contact with him grow weaker. So I decided to explore the biography of him and step back in time to discover the amazing stories. During the funeral I found out that he served in the National Army (Armia Krajowa- underground polish military unit during World War 2).
Work on these pictures made ​​me realize how fragile and short life is, that too often we forget about our loved ones.