marcinrozanski

painting

objects

about

contact

Teodor Bolduan, own technique on canvas, 45x33cm, 2018

Teodor Bolduan, 2018
Technika własna na płótnie, 45x33cm

     Praca została stworzona z myślą o projekcie Spichlerz Sztuki Wejherowo 2018.
Szukałem w historii miasta, osoby, która oddawałaby ducha idei zawartej w haśle tegorocznej edycji „ Wszechświat-Wejherowo”.
Teodor Bolduan wydał mi się idealną osobą. Sprawując urząd burmistrza Wejherowa, przyczynił się do znacznego rozwoju i rozbudowy infrastruktury miasta, nieodbiegającej od najnowocześniejszych wówczas standardów. 2 września 1939roku, jako włodarz miasta i polski patriota został aresztowany przez gestapo. Torturowany, publicznie poniżony, a następnie rozstrzelany w lesie pod Zamkową Górą.
Swoją pracą chciałbym przywołać postać, która dzięki oddaniu i zaangażowaniu w rozwój lokalny po prostu na taką pamięć zasługuje.Teodor Bolduan, 2018
Own technique on canvas, 45x33cm

     The work was created especially for the Wejherowo Granary of Art. 2018.
I was searching in the history of the city, a person who would reflect the spirit of the idea contained in the leitmotif of this year's edition - "Universe-Wejherowo."
Teodor Bolduan seemed to me an ideal person. While holding the office of the mayor of Wejherowo, he contributed to the significant development and expansion of the city's infrastructure that did not diverge from the most modern standards at the time. On September 2, 1939, as the town's mayor and Polish patriot, he was arrested by the Gestapo (German Nazi Police). Tortured, publicly humiliated and then executed in the forest near Zamkowa Góra.
By my work I would like to recall a character who, thanks to loyalty and commitment to local development, simply deserves such a memory.