marcinrozanski

painting

objects

about

contact

Newsweek, ostatnie papierowe wydanie w USA / Newsweek, last printed issue in USA News 2.0, own technique on canvas, 27x22cm, 2013

News 2.0, 2013
Technika własna na płótnie, 26x18cm

     Praca jest parafrazą ostatniego papierowego wydania tygodnika Newsweek w Stanach Zjednoczonych.
Kończy się pewna epoka. Farba drukarska zostaje zamieniona na piksele monitora. Zapach i szelest papieru pozostają cieniem ekranu dotykowego.


News 2.0, 2013
Own technique on canvas, 26x18cm

     The work is a paraphrase of the last paper issue of Newsweek in the United States.
Ends of an era. The ink is changed to monitor pixels. The smell and the rustle of paper remains shadow of the touch screen.