marcinrozanski

painting

objects

about

contact

54º21'3.448 N 18º40'4.564 E, oil on canvas, 90x130cm, 2019
54º21'24.911 N 18º39'54.252 E, own technique on canvas, 90x130cm, 2018 54º20'38.392 N 18º39'57.108 E, own technique on canvas, 80x120cm, 2015
Stocznia 03 / Shipyard 03, oil on canvas, 89x116cm, 2014 Stocznia 02 / Shipyard 02, rust on canvas, 30x40cm, 2014 Stocznia 01 / Shipyard 01, own technique on canvas, 30x45cm, 2013

Miasto Widmo, 2013-...
Technika własna na płótnie

     Miasto  Widmo  to  cykl  prac  rozpoczęty  w  2013  roku.  W  jego  skład  wchodzą  prace  odnoszące  się do współczesnej historii miasta Gdańsk. Fakt zacierania śladów i systematycznego wymazywania historycznej zabudowy starego miasta sprawia, że Gdańsk traci istotne dla swej tożsamości miejsca, które nie tak dawno były świadkiem bardzo ważnych wydarzeń.


Ghost Town, 2013-...
Own technique on canvas

     Ghost Town is a series of works started in 2013. The series includes work relating to the contemporary history of Gdańsk. The fact mashing traces and systematic erasure the historical building of the old city ​​makes Gdańsk loses important to own identity space, which not so long ago witnessed the very important events.