marcinrozanski

painting

objects

about

contact

Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015 Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015 Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015 Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015
Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015 Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015 Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015 Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015 Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015 Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015
Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015 Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015 Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015 Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015
Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015 Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015 Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015 Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015
Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015 Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015 Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015 Twarzą w twarz / Face to face, site specific objects, Festival Streetwaves 2015

Twarzą w twarz, 2015
Obiekty site specific

     Praca zrealizowana w ramach festiwalu StreetWaves w Gdańsku.
Spotkanie ”Twarzą w twarz” z innym człowiekiem wyrywa jednostkę z kręgu jej własnego ja.
Portrety  przedstawiające  mieszkańców  dzielnicy  falowców są próbą  odniesienia  się  do  anonimowości  i  samotności  osób  z  sąsiedztwa zlewających się z masą budynku, podwórka, osiedla. Zastosowanie lustra ma umożliwić odbiorcy identyfikację z „żywą tkanką” dzielnicy jaką są mieszkańcy.


Face to face, 2015
Site specific objects

     The work was created especially for the festival StreetWaves in Gdansk.
The meeting "face to face" with another person pulls out men from the circle of her self.
Portraits  presented  residents  to  the  district  of wave shape blocks are an attempt to refer  to  the  anonymity  and  the  solitude  of  persons  from  the neighbourhood confluent with the mass of the building, yard, estate. The use of mirrors is to enable the recipient to identify with the "living tissue" that are residents of neighborhood.