marcinrozanski

painting

objects

about

contact

Rewizja / Revision, site specific object, 2012 Rewizja / Revision, site specific object, 2012

Rewizja, 2012
Instalacja w przestrzeni miejskiej

     Instalacja zrealizowana w ramach festiwalu StreetWaves w Gdańsku.
Staram się zwrócić uwagę na żywą tkankę miejską spozierająca zza spękanych tynków, w których jeszcze możemy odnaleźć prawdę miejsca.
Napisy zaczerpniete z kamienic na terenie Biskupiej Górki. Wiążą się z historią miejsca, którą staram się zainteresować wszystkich oglądających.
Bischofsberg- z niem. Biskupia Górka
Fürchte Gott, thue recht und scheue Niemand- z niem. Miej bojaźń Bożą, czyń dobrze, nie obawiaj się nikogo.


Revision, 2012
Object in a public space

     Installation was created especially for the festival StreetWaves in Gdansk.
I try to pay attention to the living urban pieces come out behind the cracked plaster, where we can find the truth of place.
Subtitles are adopted from houses in Bishop's Hill. They are connected with a history of this place which I try to interest all viewers.
Bischofsberg- german Bishop's Hill
Fürchte Gott, thue recht und scheue Niemand- german Have fear of God, Do good, Do not be afraid of anyone.